Medewerkers Yourcontact behalen Wft diploma’s

Yourcontact medewerkers zijn druk bezig met studeren!

Sinds 1 januari 2014 gelden er nieuwe regels voor het onderdeel ‘vakbekwaamheid’ binnen de Wet financieel toezicht (Wft). Oude Wft-diploma’s (of daaraan gelijkgestelde deskundigheidsbewijzen) worden, samen met een behaald PE-plus-examen, omgewisseld naar ‘nieuwe’ Wft-diploma’s. De tussentijds behaalde PE (Permanente Educatie) certificaten zijn hierbij van belang.

Voor onze gediplomeerde medewerkers houdt dit in dat zij een PE-plus examen moeten afleggen, zodat zij na het behalen van een specifiek examendeel kunnen deelnemen aan deze inwissel actie. Collega’s die nog geen diploma’s hebben studeren direct voor het nieuwe Wft-diploma.

 

Waar wij voor staan

Communicatie
Alles vanuit het concept van goede communicatie

Het gesprek
Ervaren en vriendelijk benaderen wij uw klant

Doelgericht
De doelstelling duidelijk vooraf bepaald en nagestreefd

Werken vanuit een Visie
waarbij gezamelijk succes centraal staat

Medewerkers Yourcontact behalen Wft diploma's

Bel voor meer informatie
Tel: 088 77 72 300

Ontwerp en realisatie: Tmpldesign